• team1
    Een zelfsturend team is een team dat zelf verantwoordelijk is voor de organisatie en uitvoering van alle relevante werkprocessen en bedrijfsvoering in het team. Het team legt wel verantwoording af aan een hiërarchisch manager (op basis van resultaat- en kwaliteitsafspraken), maar deze stuurt niet op de operationele processen.
  • team2
    Een zelfsturend team is een groep mensen met een duidelijk afgeronde integrale team-taak (het voortbrengen van bepaalde producten of diensten). De teamleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor zowel het uitvoeren van het proces als voor het bewaken en verbeteren van de procesvoortgang, waarbij een minimale hoeveelheid supervisie noodzakelijk is door management of stafafdelingen.

Voorwaarden

Op onze diensten zijn de volgende voorwaarden van toepassing:


Wij conformeren ons aan de

Snel informatie? Laat mij u bellen!